Eva Steinkjers Puslespill

Hjelper deg til å se flere muligheter

HVORFOR TILBYR VI PSYKOTERAPI FOR BARN OG UNGE?


Barn som sliter eller strever spør ikke om hjelp på samme måte som voksne gjør. De uttrykker seg for eksemple ved å være ekstra urolige, sinte, ualminnelig stille, usikre eller avhengige av voksne. Noen er tydelig engstelige, mens andre barn kan være det vi kaller høysensitive. Noen ganger blir barna utsatt for krevende livsbelastninger, som fordrer omsorg og ivaretakelse.

Foreldre og andre omsorgspersoner, i barnehage eller skole, er de nærmeste til å støtte barna i deres utvikling. Noen ganger kan dette være ekstra krevende og behovet for å rådføre seg med andre med kunnskap, erfaring, ideer eller tid, oppstår.


Eva Steinkjers Puslespill ønsker å være en slik rådgivings- drøftings- eller utviklingsarena for barn og deres foreldre som trenger litt ekstra støtte i en overgangsperiode.


Lang utdanning med fokus på barn (lærer med hovedfag i førskolepedagogikk) og enda lengre praksis fra både barnehage, barneskole, kulturskole og barnehagelærerutdanning, danner grunnlaget for dette tilbudet. I tillegg har jeg erfaring som veileder for foreldre med høysensitive barn og barn og unge som er etterlatt ved selvmord.


Bruk av kreativitet og nysgjerrighet med kunstterapeutiske metoder og psykodramalek for barn fungerer som døråpnere inn i barnas verden. Det er her vi starter. 


Jeg ønsker dere velkommen til en uforpliktende gratis oppstartssamtale (på telefon eller direkte inntil 20 min).


HØSTEN 2017 er planen å tilby mestringsgrupper for barn i samme alder. Her blir det mulighet til å være sammen med andre, øve seg på det som oppleves ekstra krevende og bli mer kjent med seg selv. Kanskje bli litt roligere om det er det barnet trenger.


PSYKOTERAPI for UNGE

Unge mennesker i dag er som vi kjenner til preget av tida, med høye krav til selvpresentasjon og perfeksjonisme. Å ha det litt leit eller tøfft er ikke like akseptabelt. Mange unge lider under dette presset. "Å lette litt på trykket i en samtale er godt," forteller de fleste unge som er innom for en samtale en til flere ganger. Det er også litt flaut, så de vil helst ikke offentliggjøre at de har vært til samtale. Erfaringer ellers viser at grupper kan være en fin måte å komme ut av dette "perfeksjonsskallet" på, så når det er nok interesserte, oppretter Eva Steinkjers Puslespill samtalegrupper med kreativt tilsnitt.