Eva Steinkjers Puslespill -  PSYKODRAMA OG MONODRAMA
 
 
Tilbakemeldinger/ sagt om:
 
"Rollebyttet (som er en viktig teknikk i monodrama, red.anm) åpnet opp for å se meg selv fra et annet ståsted. Jeg fikk en aha-opplevelse."
Grete 23 år etter en prøvetime
 
 
"Skrivinga går helt av seg selv etter at jeg har vært hos deg."
Nora 51 år og voksen student                      
 
 
"Jeg er litt spent før jeg kommer til monodrama. Jeg må gå inn i meg sjøl og hente opp ting. Det er ikke egentlig noe jeg vil. Men jeg kjenner meg alltid lettere etterpå. Jeg vil aldri slutte med selvutvikling."
Gøril 24 år
 
En fortelling fra en monodramatime  
 
 
Webside drives av  Vistaprint