-  SÆRLIG SENSITIV PSYKOTERAPI i TRONDHEIM

EVA STEINKJERS PUSLESPILL

Etablert som  enkeltpersonforetak i 2004. Org nr 987 476 142.

Drives av kunstpedagogestetisk veileder/coach, mindfulnessinstuktør, devayoga instruktør (for muskel og skjelettlidelser og kroniske smerter) og  registrert psykodramaterapeut Eva Steinkjer. Hun er organisert gjennom Psykodramaforeningen i Norge (PIN). www.psykodramaforeningen.no også tilsluttet Norsk for psykoterapi (NFP) som er en sammenslutning av alternative psykoterapeutiske retninger i Norge.

HØYSENSITIVITET
Tilnyttet Senter for høysensitivitet, et nasjonalt kompetansesenter, som er under utvikling. Hovedsete i Bergen, inspirert av Elaine N. Arons forskning om temaet. 

https://hspsenter.wordpress.com/hva-er-hoysensitivitet/eksterne-lenker/

Under mottoen "sammen for en mer inkluderende verden" ønsker vi å bidra med kunnskap og formidling om det høysensitive karaktertrekket, spesielt om barn og arbeidsliv.

SKRIVEVEILEDNING
Lang erfaring med kreativ utvikling gjennom levende skriveprosesser. Hjulpet mennesker som ønsker hjelp til å uttrykke sin personlige historie, studenter i offentlig utdanning fra videregående skole til dr. grads avhandlinger og i ulike private utdanninger der oppgaveskriving med utgangspunkt i praksis og egenpraksis er prioritert.

SORGSTØTTE
Startet i 2011 et utviklingsarbeid som resulterte i samarbeid med og deltakelse i Landsforeningen for etterlatte ved selvmords (LEVE) likepersonarbeid. Utviklet gruppetilbud for barn og unge, samt voksne. Her anvender vi enkle kreative øvelser for å aktivere minner, utvikle gode minner samt bearbeide traumer knyttet til erfaringen. Hendelsen kan ha skjedd for lenge siden og utviklet seg til et uhensiktsmessig mønster, dårlig helse/livskvalitet eller komplisert faststivnet sorg.
I en gruppe kan det å møte andre bidra til normalisering og fjerning av skyld og skam, første steg i en videre helingsprosess.
 

Eva Steinkjer har lang utdanning som pedagog og har arbeidet med barn i barneskole, kulturskole, barnehage og barnehagelærerutdanning siden1981. 
I 1999 startet en ny "reise" med videreutdanning og etterutdanning med fordypning innen småbarnspedagogikk og ulike kurs innen veiledning og mentorarbeid med vekt på kreativ og kroppslig tilnærming. Anvender integrerte metoder ut fra spørsmål og hensiktsmessighet.

Website Builder drives av  Vistaprint